โกย่าราเมงเย็น น้ำข้น ซับโปโร

เป็นเมนูที่นิยมทานตอนหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยเราก็ร้อนกันทุกหน้า จำงเหมาะมากที่จะนำมารับประทาน กัน

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑