แกงกะหรี่

ดูเป็นเมนูธรรมดา แต่ เจเจ อยากบอกว่า อยากให้ลองสั่งทานดู เป็นเมนู่ที่ตั้งใจทำ ลองทานดูแล้วจะรู้ถึงความแตกต่างครับ

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑